Freitag, 22. Januar 2016

Wars of the Roses (Lanzenträger)

Miniaturen:   Perry Miniatures  
Set:  Mercenaries' European Infantry
Details:  1 Hauptmann, 1 Standartenträger, 12 Lanzenträger (Anzahl wird noch erhöht)
1 Kommentar: